Convocatòria de ple ordinari (1-6-2017)

Sessió ordinària, el proper dijous 1 de juny a les 20:00h. al saló de plenaris de l’Ajuntament, per a tractar els assumptes inclosos en el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Correspondència oficial i disposicions rebudes.
3.- Factures presentades en Secretaria.
4.- Llicències urbanístiques.
5.- Festes locals per 2018.
6.- Aprovació certificació 1a d’obres Rampa supressió barreres arquitectòniquesPlaça Església i Reforma plaça Safor.
7.- Aprovació certificació 3a d’obres de Canvi de coberta de l’Ajuntament.
8.- Modificació Ordenança de l’Impost sobre Construccions i Obres
9.- Personació en el Procediment d’ofici 328/2017 sobre sancions e Infraccions del Ordre Social interpost per la Tresoreria General de la Seguretat Social i Sol·licitud de defensa en judici a la Excma Diputació de València i Otorgament de poder general de representació procesal.
10.- Decrets emesos des de l’última sessió.
11.- Informacions d’Alcaldia.
12.- Torn obert de paraules.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *