Convocatòria de ple ordinari (29-09-2016)

Sessió ordinària, el proper dijous 29 de setembre a les 20.00h al saló de plenaris.

1.-Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Correspondència oficial i disposicions rebudes.
3.- Factures presentades en Secretaria.
4.- Llicències urbanístiques.
5.- Aprovació projecte d’obres de Rampa supressió barreres arquitectòniques plaça Església i reforma plaça Safor.
Donar compte decret de sol·licitud subvenció Pla de Camins i Vials 2016-17.
7.- Aprovació projecte d’obres de Condicionament camí Tornetes i camí Cementeri.
8.- Aceptació delegació contractació d’obres de Condicionament camí Tornetes i camí Cementeri.
9.- Aprovació projecte d’obres de Reforma Primera Planta de l’Ajuntament 1a fase.
10.- Aceptació delegació contractació d’obres de Reforma Primera Planta de l’Ajuntament, 1a fase.
11.- Aprovació modificacions plec de clàusules administratives particulars d’obres de Reforma primera planta de l’Ajuntament, 2a fase.
12.- Modificació ordenança Piscines Municipals i Prestació del servei públic d’assistència a l’Escola Infantil
13.- Festes locals per 2017.
14.- Decrets emesos des de l’útima sessió.
15.- Informacions d’Alcaldia.
16.- Torn obert de paraules.

Arxivat en: Documents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *